​វេជ្ជបណ្ឌិត ង៉ូវ បូរ៉ា

វេជ្ជបណ្ឌិត ង៉ូវ បូរ៉ា បច្ចុប្បន្ន​ជា​អនុប្រធាន​អង្គភាព​ថែទាំ​អ្នក​ជម្ងឺអេដស៍ (AIDS Care Unit) នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ប្រយុទ្ឋនឹងជំងឺអេដស៍ សើរ​ស្បែក និង​កាមរោគ (National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STDs) របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​។ លោក​បាន​ទទួល​បរិញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិត​ពី​វិទ្យាស្ថាន​វេជ្ជសាស្ត្រ​តំបន់​ត្រូពិក (Institute of Tropical Medicine) នៅ​ប្រទេស​បែលហ្ស៊ិក​។

លោក​មាន​បទពិសោធន៍​ជា​ច្រើន​អំពី​ការព្យាបាល ថែទាំ និង​ព្យាបាល​មេរោគ​អេដស៍​និង​ជម្ងឺអេដស៍​។ លោក​ក៏​បាន​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ការបណ្តុះបណ្តាល​អ្នកប្រ​កប​វិជ្ជាជី​វៈវេជ្ជសាស្ត្រ​ផងដែ​រ អំពី​ការបង្ការ ការថែទាំ និង​ការព្យាបាល​មេរោគ​អេដស៍​និង​ជម្ងឺអេដស៍​។ គេ​អាច ទាក់ទង​លោក​បាន​ដើម្បី​សាកសួរ​សំណួរ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការបង្ការ ការថែទាំ និង​ការព្យាបាល មេរោគ​អេដស៍​និង​ជម្ងឺអេដស៍​តាមរយ​:​នេះ​។

Free Download

App Store Google play