• ​ថ្នាំ Botox ប្រហែល​មាន​ប្រយោជន៍​លើ​ការព្យាបាល​មហារីកក្រពះ​
 • ថ្ងៃទី19 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ​របប​អាហារ​ជា​ប្រភេទ​បន្លែ និង​ត្រី​អាច​បន្ថយ​ការកើត​ជំងឺមហារីក​ពោះវៀន​
 • ថ្ងៃទី15 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • មហារីក​សុដន់​អាច​រាលដាល​ទៅ​ឆ្អឹង​បាន​
 • ថ្ងៃទី10 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • សារធាតុ​គីមី​ប្រចាំថ្ងៃ​ប្រហែល​ជា​នាំឲ្យ​កើត​មហារី​កដែរ​
 • ថ្ងៃទី09 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • អ្នកស្រាវជ្រាវ​បាន​សម្គាល់​ដឹង​ប្រូតេអ៊ីន​ដែល​បង្ក​ការ​រាលដាល​ជំងឺ​មហារីក​
 • ថ្ងៃទី09 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • រឿង​ស្រវឹង​ជាដើម​ហេតុ​ផ្ទាល់​នៃ​មហារីក ៧​ប្រភេទ​
 • ថ្ងៃទី31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ទម្លាប់​ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ប្រឈម​កាន់តែខ្លាំង​នឹង​មហារីក​ពោះវៀន​ធំ​
 • ថ្ងៃទី11 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ​អ្នក​ដែល​មាន​ជំងឺមហារីក​ត្រូវតែ​ហាត់ប្រាណ​ឲ្យបាន​ច្រើន​
 • ថ្ងៃទី25 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • ​មហារីក​ស្បែក​អាច​ជាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ញ៉ាំ​គ្រឿង​ស្រវឹង​ច្រើនៗ​ដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី10 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • ​អាហារ​ប្រៃៗ​ទំនង​ជា​ជាប់ទាក់ទង​នឹង​មហារីកក្រពះ​
 • ថ្ងៃទី09 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • ធាត់​ជ្រុល​ជា​កត្តា​ជំរុញ​ឲ្យ​ងាយ​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ពោះវៀន​បាន​
 • ថ្ងៃទី06 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • កាលណា​មនុស្ស​យើង​រស់នៅ​ផ្តល់​សុខភាព​ហើយ​គឺ​មិន​ងាយ​កើត​មហារីក​ឡើយ​
 • ថ្ងៃទី06 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • ​ញ៉ាំ​តែ​អាច​កាត់បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺមហារីក​ពោះវៀន​បាន​
 • ថ្ងៃទី02 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • មនុស្ស​សក់​ក្រហម​អាច​ប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​មហារីក​ស្បែក​ដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី28 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​អង់ស៊ីម​ជំងឺមហារីក​សុដន់​ប្រហែល​ជា​បន្ថយ​ការលូតលាស់​ដុំ​សាច់​បាន​
 • ថ្ងៃទី27 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ថ្នាំ​បំប៉ន​ប្រភេទ​ខ្លាញ់ត្រី​ប្រហែល​អាច​បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺមហារីក​សុដន់​បាន​
 • ថ្ងៃទី23 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ញ៉ាំ​អាហារ​ដែល​សម្បូរ​ជាតិ​បន្លែ និង​ត្រី​អាច​បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​នឹង​មហារីក​ពោះវៀន​បាន​
 • ថ្ងៃទី03 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ថ្នាំ​អាស្ពីរីន​អាច​បន្ថយ​ភាព​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ពោះវៀនធំ​លើ​មនុស្ស​ធាត់​ជ្រុល​បាន​
 • ថ្ងៃទី29 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ2017
 • ​តើ​ដំឡូងបារាំង​ជួយ​បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​នឹង​មហារីកក្រពះ​ដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ2017
 • ​ថ្នាំ​ព្យាបាល​ជំងឺ​រលាក​សន្លាក់​ក៏​អាចជួយ​កំចាត់​មហារីក​ក្រពេញ​អូវ៉ែ​ដែរ​
 • ថ្ងៃទី27 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ2017