• ​តើ​ថ្នាំ​បំប៉ន​ជា​វីតាមីន​អាចជួយ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​បានទេ​?
 • ថ្ងៃទី15 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ញ៉ាំ​កាហ្វេ​ច្រើន​មិន​បង្ក​ឲ្យ​ធា​ត់ និង​កើត​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ទេ​
 • ថ្ងៃទី14 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • តើ​ការហាត់​ក្បាច់​តៃជិ​អាច​បំបាត់​ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែ​ម​ដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី14 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​របប​អាហារ​ដែល​មាន​ផ្លែឈើ​ស្រស់​រាល់ថ្ងៃ​អាច​បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​បាន​
 • ថ្ងៃទី14 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ទឹក​ផ្លែឈើ និង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​ទី​២
 • ថ្ងៃទី13 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម និង​ប្រូ​ខូលី​
 • ថ្ងៃទី12 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ធាត់​ជ្រុល​ដឹង​តែ​កើត​ទឹកនោមផ្អែម​ហើយ តើ​មែន​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី10 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ស្រាក្រហម​មាន​អ្វី​ទាក់ទង​នឹង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី06 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ញ៉ាំ​បាយ​ច្រើន​អាច​កើត​ទឹកនោមផ្អែម​ដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី06 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ជនជាតិ​អាស៊ីត​មាន​អត្រា​ប្រឈម​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ខ្ពស់​ជាងគេ​
 • ថ្ងៃទី05 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​របប​អាហារ​មាន​ផ្លែឈើ​ស្រស់​រាល់​ថ្ងៃ​អាច​បន្ថយ​ការ​កើត​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​បាន​
 • ថ្ងៃទី04 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​អាហារ​ធ្វើ​ពី​ទឹកដោះគោ​អាច​បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​បានដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី04 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ទំនង​ជា​ទាក់ទង​នឹង​ការបង្ក​រោគ​ដោយ​វីរុស​
 • ថ្ងៃទី03 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ផ្សែង​ពុល​អាច​បង្កើន​ការ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​បាន​
 • ថ្ងៃទី02 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ថ្នាំ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ប្រហែលជា​ជាប់​ទាក់ទង​នឹង​មហារីក​លំពែង​
 • ថ្ងៃទី01 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​របប​អាហារ​មាន​កាឡូរី​ទាប​បំផុត​អាច​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​ទី​២​ដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី29 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ2017
 • ញ៉ាំ​កាហ្វេ​ច្រើន​អាច​បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ2017
 • ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​៖ អ្នក​ធា​ត់រស់​យូរ​ជាង​អ្នក​ស្គម​! ពិតទេ?
 • ថ្ងៃទី27 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ2017
 • ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​៖ ញ៉ាំ​អាហារ​ច្រើនៗ​ពីរ​ពេល​ល្អ​ជាង​ញ៉ាំ​អាហារសម្រន់ ៦​ពេល​
 • ថ្ងៃទី26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ2017
 • ​របប​អាហារ​ជា​ប្រភេទ​បន្លែ​អាចមាន​ប្រយោជន៍​តិចតួច​ដែរ​សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​
 • ថ្ងៃទី25 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ2017