• មាន​ផ្ទៃពោះ​ហើយ​មាន​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ទៀត គួរ​ធ្វើ​ម៉េច​?
 • ថ្ងៃទី18 ខែ មេសា ឆ្នាំ2018
 • ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​គេង​ចំពោះ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​
 • ថ្ងៃទី12 ខែ មីនា ឆ្នាំ2018
 • មាន​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ហើយ​ញ៉ាំ​អាហា​របួស​ទៀត​តើ​គួរ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេចទៅ​?
 • ថ្ងៃទី09 ខែ មីនា ឆ្នាំ2018
 • ​ធ្វើ​ការងារ​វេន​យប់​ឆ្លាសគ្នា​ជា​មា​គា​ឆ្ពោះទៅ​កាន់​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​
 • ថ្ងៃទី27 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2018
 • ​កើត​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ហើយ គួរតែ​ការពារ​ភ្នែក​ដូច​ម្តេចទៅ​?
 • ថ្ងៃទី27 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2018
 • បច្ចុប្បន្នភាព​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​ទី​២៖ ចំណុច​សំខាន់ៗ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​
 • ថ្ងៃទី25 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2018
 • ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​ទី​១ ដែល​អ្នក​គួរតែ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​យល់ដឹង​
 • ថ្ងៃទី25 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2018
 • កាលណា​គ្រប់គ្រង​ទម្ងន់​បានល្អ​គឺ​មិន​សូវ​ត្រូវ​ការប្រើ​ថ្នាំ​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ទេ​
 • ថ្ងៃទី12 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2018
 • ​ស្រា និង​សូកូឡា​ប្រហែលជា​មិន​អាច​បំបាត់​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​បានទេ​
 • ថ្ងៃទី29 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • អាហារ​ពីរ​ពេល​ធំៗ​ល្អ​ជាង ៦​ពេល​តូចៗ​សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​
 • ថ្ងៃទី24 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ប្រូតេអ៊ីន​ប្រហែលជា​ជួយ​ដល់​ការគ្រប់គ្រង​រោគសញ្ញា​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​បាន​
 • ថ្ងៃទី22 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • វើការ​វេន​យប់​អាច​ប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​
 • ថ្ងៃទី21 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • បាក់តេរី​ដែល​គេ​កែប្រែ​ប្រហែលជា​មាន​ប្រយោជន៍​ក្នុង​ការព្យាបាល​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​
 • ថ្ងៃទី16 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ការប្តូរ​ញ៉ាំ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ផ្អែម​មក​ទឹកសាប​វិញ​អាច​បន្ថយ​ការកើត​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​
 • ថ្ងៃទី11 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម​ធា​ត់ៗ​រស់នៅ​យូរ​ជាង​អ្នកជំងឺ​ដែល​ស្គម​
 • ថ្ងៃទី11 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ​គ្រាន់​តែ​អង្គុយ​មួយ​ម៉ោង​ក៏​ងា​ច​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​បានដែរ​
 • ថ្ងៃទី05 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • របប​អាហារ​មាន​កាឡូរី​ទាប​បំផុត​អាច​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​ទី​២ ដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី04 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ថ្នាំ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​មាន​ជាប់ទាក់ទង​នឹង​ការ​ប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​មហារីក​ប្លោកនោម​
 • ថ្ងៃទី03 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ​ថ្នាំ​ជំងឺ​ទឹកនោកម​ផ្អែម​អាច​មាន​ប្រយោជន៍​ចំពោះ​ជំងឺ​ភ្លេចភ្លាំង​ពេល​ចាស់ជរា​
 • ថ្ងៃទី01 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ​អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម​ញ៉ាំ​សណ្តែកដី​បានទេ​?
 • ថ្ងៃទី13 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017