• របប​អាហារ​មាន​ជាតិ​ប្រៃ​ខ្ពស់​ជាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី19 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • បន្លែ​សម្បូរ​សារធាតុ Nitrate ល្អ​ចំពោះ​សុខភាព​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី17 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ​អ្នក​មិន​សូវ​បាន​កម្ពស់​ប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​ជំងឺ​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី12 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ថ្នាំ​ជំងឺ​បេះដូង Digoxin មាន​ជាប់ទាក់ទង​នឹង​ការ​ឆាប់​ស្លាប់​
 • ថ្ងៃទី11 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ផ្អែម​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរស​ងាយ​នឹង​ខ្សោយបេះដូង​
 • ថ្ងៃទី06 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ​ចង្វាក់ជីពចរ​អាច​ទាយ​ដឹង​អំពី​ការ​គាំងបេះដូង​បាន​
 • ថ្ងៃទី18 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ​បឺរ​សណ្តែកដី​គឺ​ល្អ​ចំពោះ​សុខភាព​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី14 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ស្រា​ប្រហែលជា​មិន​បង្កើន​សុខភាព​បេះដូង​ឡើយ​
 • ថ្ងៃទី10 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ​មើល​ទូរទស្សន៍​ច្រើន​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​បេះដូង​ខ្លាំង​
 • ថ្ងៃទី07 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ​ថ្នាំ​បំប៉ន​ជាតិ​កាលស្យូម​ប្រហែល​ជា​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​បេះ​ដូង​បាន​
 • ថ្ងៃទី05 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ញ៉ាំ​ទឹកដោះ​គោ​អាច​ការពារ​មិន​ឲ្យ​កើត​ជំងឺបេះដូង​ឈប់ដើរបាន​
 • ថ្ងៃទី30 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • ការ​ធ្វើតេស្ត​ឈាម​ប្រហែលជា​អាច​ទាយ​ទុក​លើ​ការ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​បេះ​ដូង​បាន​
 • ថ្ងៃទី29 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • ថ្នាំ Ibuprofen មាន​ជាប់ទាក់ទង​នឹង​ជំងឺ​គាំងបេះដូង​
 • ថ្ងៃទី27 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • ​ថ្នាំ​បំបាត់​ការឈឺចាប់​មានការ​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី09 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • ​ជំងឺ​គាំងបេះដូង​អាច​ធ្វើ​ទុក្ខ​ខ្លាំង​នៅ​ពេល​ព្រឹក​
 • ថ្ងៃទី07 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • ​បុរស​ម្នាក់​ក្នុងចំណោម ៥​នាក់​គឺ​មាន​ហ្សែ​ន​កើត​ជំងឺ​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី02 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • បន្លែ​ពណ៌​បៃតង​សម្បូរ​ជាតិ Nitrate គឺ​ល្អ​ចំពោះ​បេះ​ដូង​
 • ថ្ងៃទី01 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2017
 • តើ​ថ្នាំ​ប្រឆាំង​ការបាក់​ទឹកចិត្ត​បង្កើន​ការ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​គាំងបេះដូង​ដែរ​ទេ​?
 • ថ្ងៃទី30 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​រោគសញ្ញា​ជំងឺ​គាំងបេះដូង​មាន​ការប្រែប្រួល​ទៅតាម​ភេទ​របស់​មនុស្ស​
 • ថ្ងៃទី30 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017
 • ​ក្រោយពី​កើត​ជំងឺ​គាំងបេះដូង​រួច​គឺ​ខ្លាច​ការ​រួមភេទ​តែម្តង​
 • ថ្ងៃទី27 ខែ តុលា ឆ្នាំ2017