• ការរស់នៅ​ជាមួយ​នឹង​ជំងឺ​សាច់ដុំ​បេះដូង​គួរ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ខ្លះ​ទៅ​?
 • ថ្ងៃទី23 ខែ មេសា ឆ្នាំ2018
 • ​វិធី​មិនបាច់​ប្រើ​ថ្នាំ​ក្នុង​ការកាត់បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី10 ខែ មេសា ឆ្នាំ2018
 • ​ទំហំ​ចង្កេះ​អាច​ជួយ​ទាយ​ដឹង​អំពី​ការ​កើត​ជំងឺ​គាំងបេះដូង​បាន​
 • ថ្ងៃទី15 ខែ មីនា ឆ្នាំ2018
 • របប​អាហារ​ពីរ​ប្រភេទ​ដែល​ល្អ​សម្រាប់​សុខភាព​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី02 ខែ មីនា ឆ្នាំ2018
 • ​អ្វី​ដែល​អ្នក​គួរតែ​ដឹង​អំពី​ជំងឺ​គាំងបេះដូង​
 • ថ្ងៃទី01 ខែ មីនា ឆ្នាំ2018
 • មូលហេតុ​នៃ​ការ​គាំងបេះដូង​របស់​ម​នុស្ស​ស្រី​អាចជា​រឿង​អាថ៌កំបាំង​
 • ថ្ងៃទី01 ខែ មីនា ឆ្នាំ2018
 • មូលហេតុ​នៃ​ការ​គាំងបេះដូង​របស់​ម​នុស្ស​ស្រី​អាចជា​រឿង​អាថ៌កំបាំង​
 • ថ្ងៃទី01 ខែ មីនា ឆ្នាំ2018
 • អ្វី​ដែល​អ្នក​គួរ​ដឹង​អំពី​ជំងឺ​បេះដូង​ឈប់​ដើរ​
 • ថ្ងៃទី27 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2018
 • មាន​ជំងឺ​បេះដូង​ហើយ​គួរ​ផ្លាស់ប្តូរ​របៀប​រស់នៅ​បែប​ណា​ទើប​ល្អ​?
 • ថ្ងៃទី20 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2018
 • គ្រាន់តែ​ឡើង​ទម្ងន់​ពីរ​បី​គីឡូក្រាម​ក៏​ប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​ការ​ខ្សោយបេះដូង​ដែរ​
 • ថ្ងៃទី07 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2018
 • របប​អាហារ​មាន​ជាតិ​ប្រៃ​ខ្ពស់​ជាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី19 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • បន្លែ​សម្បូរ​សារធាតុ Nitrate ល្អ​ចំពោះ​សុខភាព​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី17 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ​អ្នក​មិន​សូវ​បាន​កម្ពស់​ប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​ជំងឺ​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី12 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ថ្នាំ​ជំងឺ​បេះដូង Digoxin មាន​ជាប់ទាក់ទង​នឹង​ការ​ឆាប់​ស្លាប់​
 • ថ្ងៃទី11 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ផ្អែម​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរស​ងាយ​នឹង​ខ្សោយបេះដូង​
 • ថ្ងៃទី06 ខែ មករា ឆ្នាំ2018
 • ​ចង្វាក់ជីពចរ​អាច​ទាយ​ដឹង​អំពី​ការ​គាំងបេះដូង​បាន​
 • ថ្ងៃទី18 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ​បឺរ​សណ្តែកដី​គឺ​ល្អ​ចំពោះ​សុខភាព​បេះដូង​
 • ថ្ងៃទី14 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ស្រា​ប្រហែលជា​មិន​បង្កើន​សុខភាព​បេះដូង​ឡើយ​
 • ថ្ងៃទី10 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ​មើល​ទូរទស្សន៍​ច្រើន​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​បេះដូង​ខ្លាំង​
 • ថ្ងៃទី07 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017
 • ​ថ្នាំ​បំប៉ន​ជាតិ​កាលស្យូម​ប្រហែល​ជា​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​បេះ​ដូង​បាន​
 • ថ្ងៃទី05 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017