នាង​តូច​មាលា​

​នៅ​ពាក់កណ្តាល​យប់​,​នាង​តូច​មាលា​បាន​ចេញ​ទៅ​បត់ជើង​ដោយ​ដើរ​កាត់​បន្ទប់់​ឪពុក​ម្តាយ​នាង​។​នៅ​ពេល​មកដល់​មាត់ទ្វារ​, នាង​តូច​មាលា​លឺ​សំលេង​ម្តាយ​ថ្ងូរ​។​បន្ទាប់មក នាង​ក៏​លួច​បើកទ្វារ​មើល ហើយ​នាង​សែន​ឆ្ងល់ ព្រោះ​ឃើញ​ម្តាយ​របស់​នាង​កំពុងតែ​អង្គុយ​ពី​លើ​ឪពុក​របស់​នាង​។​
​ស្អែក​ឡើង​នាង​បាន​សួរ​ទៅ​ម្តាយ​នាង​ថា ម៉ាក់​!​យប់មិញ​ម៉ាក់​អង្គុយ​លើ​ប៉ា​ហើយ​ចាំបាច់​ថ្ងូរ​ធ្វើ​អ្វី​?​។​
​ម្តាយ​អឹមអៀន​រក​នឹក​មួយសន្ទុះ​ទើប​ឆ្លើយ​ថា​ហូ​!​មក​ពី​ប៉ា​កូន​ធំ​ក្បាលពោះ​ពេក​,​ម៉ាក់​ធ្វើ​អីចឹង​ដើម្បី​ឲ្យ​វា​ស្រកណា​!​។​
​នាង​តូច​មាលា​ស្រាប់តែ​ស្រែក​ឡើង​ថា​ឥតប្រយោជន៍​ទេ​!​កាល​ម៉ាក់​ទៅ​ធ្វើការ​បាត់​ម្តងៗ​ប៉ា​តែងតែ​ឲ្យ​មីង​ដា អង្គុយ​ពីលើ​ដែរ​ប៉ុន្តែ​មក​ដល់​ឥឡូវនេះ​ឃើញ​នៅ​តែ​ដដែល​ហ្នឹង​!​។​
​ម្តាយ​នាង​តូច​មាលា ស្រែក​ព្រមទាំង​កាន់​អំបោស​ផង "​យ៉ឹស​!!​អា​កញ្ចាស់​. ឆាប់​ចុះមក​ក្រោម​ភ្លាម​!"​។​

Free Download

App Store Google play