ខ្លាច​ដក​ធ្មេញ​មាស​

​ពូ​ឆែម​បាន​និយាយប្រាប់​មិត្ត​របស់គាត់ ...
​ពូ​ឆែម​៖​ចក់​អើយ​!​កាល​ពី​ម្សិលមិញ​ចោរ​បាន​ប្លន់​ម៉ូតូ​អញ​បាត់
​ពូច​ក់​៖​យី​!​ឯង​ជិះ​ផ្លូវ​ស្ងាត់​បាន​ចោរប្លន់​បាន​?
​ពូ​ឆែម​៖ ទេ ! អញ​ជិះ​មកដល់​មុខ​ផ្ទះ​ទៅហើយ វា​យក​កាំភ្លើង​ភ្ផង់​គ្នា អោយ​ចុះ​ពី​ម៉ូតូ ហើយ​វា​ជិះ​យក​ទៅ​បាត់ !
​ពូច​ក់​៖​យី​!​ឯង​មិន​ស្រែក​អោយ​គេ​ជួយ​?
​ពូ​ឆែម​៖ អោយ​អញ​ស្រែក​ម៉េច​នឹង​កើត ឯង​មិន​ដឹង​ទេ ថា​នៅក្នុង​មាត់​អញ​មានធេ្ម​ញ​មាស ដល់​ទៅ​៥​ឯណោះ​
​ហេងស៊យ​!​បើ​ហ៊ាន​ស្រែក​វា​វា​ដក​ទាំង​ធ្មេញ​មាស​អញ​អស់​ទៀត​អី​?
​ពូច​ក់​៖ អុ​ញ​!

Free Download

App Store Google play