ប្តូរ​ចិត្ត​តាម​វ័យ​

​បុរស​ម្នាក់​មាន​ចំនេះដឹង​និង​មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ស្តុកស្តម្ភ​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​គាត់​នៅតែ​មិន​អាច​រក​គូស្រករ​បាន​រហូត​ដល់​ក្លាយខ្លួន​ជា​កម្លោះ​ចាស់​។​ថ្ងៃ​មួយ​មាន​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ចង់បាន​គាត់​ជា​គូ​ហើយ​សួរថា​“​ហេតុ​អី​បានជា​លោក​មិន​ទាន់​រក​បាន​មិត្តស្រី​? ”
​បុរស​នោះ​តប​៖​មក​ពី​ខ្ញុំ​រើស​ស្រី​ស្អាត​ពេក​
​ស្រី​ស្អាត​នោះ អរ​ក៏​តប​ថា​៖​ប៉ុន​ខ្ញុំ​បានទេ​?
​បុរស​ឆ្លើយតប​វិញ​ថា​ទេ​អី​ឡួ​វ​នេះ​ខ្ញុំ​ចាស់​ហើយ​ចង់បាន​ប្រពន្ធ​ដែល​មិន​ក្មេង​ហើយ​មិន​ស្អាត​ពេក​
​ស្រី​ស្អាត​: អុ​ញ​

Free Download

App Store Google play