មុខ​មាន់​គក​!

នៅ​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ ខ្ញុំបាទ​បាន​ទៅ​កំសាន្ត​នៅ​ទីក្រុង​កំពង់សោម​នៅតាម​មាត់សមុទ្រ ជនជាតិ​បរទេស​

​គឺ​ពួក​បារាំង​ចូល​ចិត្ត​តែ​ដេក​ហាលថ្ងៃ ពេល​នោះ​ខ្មែរ​យើង​ក៏​លាន់មាត់​ថា "​យី​! អា​នេះ​មុខ​វា​ដូច​មាន់គក​អ៊ីចឹង​"

​ពេល​នោះ​បារាំង​ក៏​តប​មក​វិញ​ថា "​មិនមែន​មុខ​មាន់គក​ទេ​គឺ​មុខ​បារាំង ! ហាស !!​ៗ​"៕ 

Free Download

App Store Google play