កំពូល​សិស្ស​ពូកែ​បូកលេខ​

ច្រូច ជា​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​២ នៅ​បឋមសិក្សា​ដាច់ស្រយាល​មួយ​។ ការ​បូកលេខ របស់​ច្រូច​ខ្សោយ​ណាស់​។ ថ្ងៃមួយ អ្នកគ្រូ​ហៅ​ច្រូច​សួរ​៖
​អ្នកគ្រូ​៖ "​ច្រូច 3+3 ស្មើ​ប៉ុន្មាន​?"
​ច្រូច​៖ "(​រាប់​ម្រាមដៃ​ហើយ​ឆ្លើយ​) ស្មើ 6​អ្នកគ្រូ​"
​អ្នកគ្រូ​៖ (​ដោយ​ចង់ដឹងថា បើ​មិន​ប្រើ​ម្រាមដៃ តើ​ច្រូច​អាច​បូកលេខ​ត្រូវ ឬ​អត់ អ្នកគ្រូ​បញ្ផា​អោយ​ដាក់​ដៃ​ទាំង​២​ចូល​ហោប៉ៅ​ខោ ហើយ​គាត់​សួរ​បន្ត​) "​ច្រូច​! 5+5 ស្មើ​ប៉ុន្មាន​?"
​ច្រូច​៖ មិន​បង្អង់​ច្រូច​លួច​រាប់​ម្រាមដៃ ក្នុង​ហោប៉ៅ​ខោ ហើយ​ឆ្លើយ​យ៉ាង​ឮ​"​បាទ​អ្នកគ្រូ ... 5+5 ស្មើ 13"៕

Free Download

App Store Google play