រឿង​អញ​សោះ​

បុរស​ម្នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ មក​ដល់​កន្លែង​មួយ​ក៏​ឈប់ នោម​។​
​ចៃដន្យ មាន​ចោរ​មក​លួច​ម៉ូតូ បុរស​នោះ​ឃើញ​ហើយ​ក៏​នៅ​ស្ងៀម​។​
​ស្រាប់តែ​មាន​មិត្តភក្តិ​គេ​ឃើញ​ចោរ ក៏​ស្រែក​"​ចោរ !​ចោរ​!"
​ចោរ​ខឹង​ក៏​ដេញ​បាញ់ អ្នក​ទាំង​ពីរ រត់​ជាន់​ជើង​គ្នា​។​
​បុរស​ម្ចាស់​ម៉ូតូ ខឹង​ហើយ​ថា​អោយ​មិត្តភក្តិ​៖
​ម៉ូតូ​អញ​សោះ រឿង​អញ​សោះ​ឯង​មក​ចេះ​ដឹង​អី !! លោក​ចោរ គាត់​ដេញ​បាញ់​ចង់​ងាប់​៕

Free Download

App Store Google play