ច្រឡំ​ហើយ​

ពាក់កណ្តាល​អធ្រាត្រ​ស្រាប់តែ​បុគ្គលិក សណ្ឋាគារ​រត់​ទៅ​តប់​ទ្វារ​បន្ទប់​មួយ​ដែល​ភ្ញៀវ​ម្នាក់​កំពុង​ដេក​ក្នុង​នោះ ។​
​ពួកគេ​បាន​តប់​ហើយ​តប់​ទៀត​ធ្វើអោយ​អ្នក​ដេក​ក្នុង​បន្ទប់​ភ្ញាក់​ស្រែកសួរ​៖
- អ្នកណារ​កអី​ថ្មើរណេះ​?
- ក្រោក​ឡើង​លោក​សណ្ឋាគារ​ត្រូវ​ភ្លើង​ឆេះ !
- អ្នក​រាល់គ្នា​ច្រឡំ​ហើយ ខ្ញុំ​មិនមែន​បុគ្គលិក​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ​ឯណា​៕​

Free Download

App Store Google play