អស្ចារ្យ ចម្លែក ជឿ ឬមិនជឿ

ក្មេង​ដែល​មាន​ដៃ​បួន និង​ជើង​បួន​ត្រូវ​បាន​វះកាត់​

​ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ឈ្មោះថា ឡាក់​ស្មី តា​តា​ម៉ា (Laksmi Tatama) ដែល​ជា​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា បានកើត​កាលពី​ឆ្នាំ​២០០៥ ក្នុង​ភូមិ​មួយ​នៃ​ស្រុក​Araria, ក្នុង​តំបន់ Bihar គឺជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ជើង​៤ និង​ដៃ​៤​។

នាង​ពិតជា​ក្មេង​ម្នាក់​ដែល​កើតចេញ​ពី​ទារក​ភ្លោះ​ជាប់​គ្នា ដែល​ម្នាក់​ទៀត​មិន​មាន​ក្បាល​ដោយសារ​តែ​ក្បាល​នោះ​បាន​ស្វិត​និង​ទ្រូង​មិនទាន់​លូតលាស់​តាំងពី​ក្នុង​ផ្ទៃ​មក​។ ទើប​លទ្ធផល​បាន​ក្លាយទៅជា​ទារក​ស្រី​ម្នាក់​ដែល​មាន​ជើង​បួន និង​ដៃ​បួន​ដូច្នេះ​។  នាង​ទទួលបាន​នូវ​ការវះកាត់​យ៉ាង​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​កាត់​ចោល​នូវ​ដៃជើង​ដែល​ដុះ​លើ​ស​ទាំងនោះ​ចេញ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Free Download

App Store Google play