• ខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះ​ពេលភ្នែក​ស្ងួត?

    ភ្នែក​ស្ងួត​កើតឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​ភ្នែក​មិនបាន​ផលិត​ទឹកភ្នែក​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​រក្សា​សំណើម​។ បញ្ហា​នេះ​ច្រើន​កើតឡើង​ចំពោះ​ស្ត្រី ជា​ពិសេស​ក្រោយ​ពេល​លែង​មាន​រដូវ​។ នៅពេល​មនុស្ស​យើង​កាន់តែ​ចាស់​ទៅ យើង​ផលិត​ទឹកភ្នែក​កាន់តែ​តិច​។​

  • វិធី​ព្យាបាល​ជំងឺ​ផ្តាសាយ​ដោយ​ខ្លួនឯង​

    តើ​អ្នកបែងចែក​ជំងឺ​ផ្តាសាយ​ធម្មតា​និង​ជំងឺ​ផ្តាសាយធំ​ដោយ​របៀប​ណា​? បើទោះជា​រោគសញ្ញា​និង​ការព្យាបាល​របស់​ជំងឺ​ទាំងពីរ​នេះ​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​គ្នា​ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ​វា​បង្ករ​ឡើង​ដោយ​មេរោគ​ខុសគ្នា​ទាំងស្រុង​។

Free Download

App Store Google play