• ចំណុច​៥​យ៉ាង​ដែល​អ្នក​មិន​គួរ​ធ្វើ​ក្នុង​ពេល​សម្ភាសន៍​ការងារ​
 • ថ្ងៃទី20 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2016
 • រឿង ៩យ៉ាង​ដែល​មិន​គួរ​អោយ​មាន​ក្នុង​ប្រវត្តិ​រូប (CV) របស់​អ្នក​ទេ​
 • ថ្ងៃទី18 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2014
 • ពាក្យមួយចំនួនដែលមិនត្រូវអោយមានក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក
 • ថ្ងៃទី15 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2014
 • ហេតុផល​សមរម្យ​៦​យ៉ាង​ដើម្បី​លាឈប់​ពី​ការងារ​
 • ថ្ងៃទី06 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ2013
 • ធ្វើយ៉ាងណា​ទើប​អ្នក​មាន​ភាព​រីករាយ​នឹង​ការងារ​របស់​អ្នក​?
 • ថ្ងៃទី24 ខែ មេសា ឆ្នាំ2013
 • វិធីសាស្ត្រ​ធ្វើអោយ​ចៅហ្វាយ​ពេញចិត្ត​នឹង​អ្នក​
 • ថ្ងៃទី10 ខែ មេសា ឆ្នាំ2013
 • វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​មនុស្ស​
 • ថ្ងៃទី30 ខែ មីនា ឆ្នាំ2013
 • ខ្ញុំ​គួរ​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ​នៅ​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៅ​កន្លែងធ្វើការ​ថ្មី​?
 • ថ្ងៃទី13 ខែ មីនា ឆ្នាំ2013
 • មានទំនាស់​នៅក្នុង​កន្លែងធ្វើការ​គួរ​ដោះស្រាយ​យ៉ាង​ដូចម្តេច​?
 • ថ្ងៃទី02 ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ2013
 • ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​ការងារ​ថ្មី​ថ្ងៃ​ដំបូង គួរ​រៀបចំ​ខ្លួន​បែប​ណាខ្លះ​?
 • ថ្ងៃទី24 ខែ មករា ឆ្នាំ2013
 • មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើអោយ​អ្នក​ត្រូវ​លាឈប់​ពី​ការងារ​
 • ថ្ងៃទី24 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2012
 • វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការបញ្ជូន​លិខិត​សុំ​បម្រើ​ការងារ​តាម​អ៊ីម៉េល
 • ថ្ងៃទី29 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2012
 • ៨​ចំណុច​​អ្នក​ត្រូវធ្វើ​ក្នុងថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការចាប់ផ្តើម​ការងារ​ថ្មី​
 • ថ្ងៃទី08 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2012
 • រឿង​ទាំង​៥​យ៉ាង ដែល​អ្នក​មិន​ត្រូវ​និយាយ​ក្នុង​ពេល​សម្ភាសន៍​ការងារ​
 • ថ្ងៃទី31 ខែ តុលា ឆ្នាំ2012
 • គន្លឹះ ៦​យ៉ាង​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​ស្ត្រេ​សនៅ​កន្លែងធ្វើការ​
 • ថ្ងៃទី01 ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ2012
 • វិធី​ក្នុង​ការបញ្ជូន​លិខិត​សុំ​បម្រើ​ការងារ តាម​អ៊ីម៉េល​
 • ថ្ងៃទី20 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ2012
 • តើ​អ្នក​គួរ​ស្លៀកពាក់​បែបណា ពេល​ត្រៀមខ្លួន​ទៅ​សម្ភាសន៍​ការងារ​?
 • ថ្ងៃទី01 ខែ សីហា ឆ្នាំ2012
 • របៀប​ចរចា​ដើម្បី​ទទួលបាន​ផលប្រយោជន៍​ច្រើន​នៅ​ពេល​សម្ភាសន៍​ការងារ​
 • ថ្ងៃទី30 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2012
 • មូលហេតុ​ដែល​ត្រូវ​រក​ការងារ​ថ្មី
 • ថ្ងៃទី20 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2012
 • ការតាមដាន​ក្រោយពេល​ផ្ញើរ​ប្រវត្តិរូប​ការងារ
 • ថ្ងៃទី08 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2012